Festivalmarkt groeit met 11,5%

{rs_bericht.titel}
vrijdag 1 september 2017 - Nederland kent een grote festivalmarkt. Onderzoek van Respons geeft aan dat de bijna 100 festivals, met ruim 27 mln bezoekers een omzet genereren van € 934 mln.

De winkel slaat terug

{rs_bericht.titel}
vrijdag 1 september 2017 - Onderzoek toont aan dat de meeste Nederlanders hun producten liever in de winkel bekijken en kopen dan online. Meer nog dan in andere Europese landen. Maar de verhouding verschuift nog steeds.

Business to Business

{rs_bericht.titel}
vrijdag 1 september 2017 - Onlangs is een zeer interessant rapport gepubliceerd over succesfactoren en ontwikkelingen in content marketing.
1

© Copyright Fespa Nederland 2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (www.community.fespanederland.nl en alle onderliggende pagina's) aantreft bij Fespa Nederland of zijn gelicenceerd aan Fespa Nederland.